Omval av hela styrelsen

februari 27, 2014 18:02:03 Janne Åberg

22 FEB 2014 18:43

”Ni lägger väl inte av i styrelsen förrän vi får bära ut er med fötterna före”! Så lät en av kommentarerna till att det blev omval av hela styrelsen. Att alla vill sitta kvar beror på att vi har väldigt kul på våra möten och att vi har ett gott samarbete.

Årsmötet samlade 41 gubbar.

Parentation för de avlidna medlemmarna Gösta Kenndal, Gösta Pettersson och Einar ”Bagarn” Johansson, inledde mötet.

Till ordförande för mötet valdes Nisse Larsson och till sekreterare Stig Andersson.

Årsmötet visade på stort förtroende för styrelsens arbete, vilket innebar att man beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Under kvällen applåderades välförtjänta medlemmar. Rolf ”Garvs”Ånborg för sitt jättearbete med att fixa bemanning till våra aktiviteter och hans lysande idé att köra ett höstlotteri. Carl-Axel ”Cas” Stenberg fick även han applåder som tack för hans jätteinsats att sköta kiosken på Lillegården.

Årsmötet utsåg pristagare 2013.

Bäste junior: Arbitrim Suljev

Bäste spelare: Andreas Uusitalo

Bäste ungdomsledare: Ingemar Persson.

Dessa kommer att få sina välförtjänta priser i samband med årets första seriematch på Södermalm.

Goda mackor och dyck serverades.

Dag Billing, vår hedresordförande, presenterade ett dignande bord med lotterivinster. Han fick en applåd för detta ideella ”tiggarjobb” han utfört.

Ett trevligt årsmöte avslutades med en massa tjôt om gamla tider.

Ordf o sekr på årsmötet

Säkra mötesgubbar. Nisse larsson och Stig Andersson

Glada gubbar på årsmöte

Mysig stämning på årsmötet.