GDPR

GDPR ( General Data Protection Regulation) – dataskyddsförordningen.

Sedan 25 maj 2018 gäller en ny lag GDPR, som skall skydda
dig och din personliga integritet och ställa högre krav på säkerhet.

Som medlem i Gamla AIK är dina
personuppgifter kopplade till vårt medlemsregister för information och
administration (Digitalt och tryck).
Ansvar för detta har vår kassör.

Hemsidan har inga andra personuppgifter än kontakter till styrelsen.
Publicering av enskilda bilder sker efter med
givande av berörd person.
Protokoll distribueras ej. Ej aktuella personuppgifter raderas efter hand.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter, som vi har om d
ig,
och hur de används.