Mystjôt med Calle Thulin

oktober 31, 2009 17:10:04 Janne Åberg
31 OKT 2009 10:23

Calle Thulin fick med kort varsel hoppa in för att glädja oss vid oktobertjôtet.

Vilken succé Calle gjorde!
Vi var ca 30 gubbar som vred oss i skratt när han på sitt suveräna sätt drog historier i långa banor.

Härligt Calle och stort tack!