Leif Hultman gäst på augustitjôtet

augusti 16, 2019 12:08:09 Janne Åberg
16 AUG 2019 16:50
Vi välkomnar vår medlem, Leif Hultman, som är vår gäst vid höstens första Tjôt.

Nu kör vi igång igen med våra populära ”Ärter mä Tjôt”

Torsdag 27 augusti är det som gäller.

Vår gäst är hedersmedlem i Skövde AIK och har där arbetat i styrelsen.
Idrottskarriären under 80-talet handlade om fotboll, där han var en utmärkt keeper.
Leif satsade på sin civila karriär, vilket bl a innebar arbete på Volvo och chefskap på gjuteriet i Skövde. Han gick sedan vidare till en chefsbefattning på IKEA.
Om detta och mycket annat får vi säkert höra Leif berätta. Mycket välkommen Leif.

Bilden visar en stark A-trupp 1984, med många kända ansikten, där flera är våra medlemmar.